Kampanjkoncept

Ovan
Sida verkar för frihet från förtryck och ville i samband med Pridefestivalen i Stockholm visa att alla länder inte låter dig vara den du är. Budskapet var tydligt: ”Älska vem du vill”.

Nedan
Logga till projeketet ”Made in Bangladesh”.

Övrigt
Jag har löpande jobbat med projekt för Sida. Förutom ovan nämnda projekt, interna implementeringsprojekt.