Bildkoncept

Kronfågel fick ett nytt koncept för matbilder och en rejäl uppfräschning. Arbetet och vidareutvecklingen av bilderna har sedan start 2011 fortlöpande utvecklats men med bibehållen kvalitetskänsla.