Koncept och gränssnittsdesign

Koncept, prototyp och design för fiktiv biokedja.