Branding

Profil för nystartat företag som levererar konsulttjänster inom utbildning, coaching, processledning, partnering- och samverkansledning.

  • Role Art director | designer
  • For VBHR
  • Date 2018